Nguyễn Yến Nhi

Khi theo học tại Á Âu, em cảm thấy tay nghề tự tin hơn. Do được học nhiều kỹ thuật Spa nâng cao

  • Kỹ thuật học nâng cao, thực hành trên người thật, kèm xuyên suốt trong quá trình thực hành nên cảm thấy an…
  • Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, kí túc xá có sạch, an ninh. Rất cảm ơn các giảng viên đã hỗ trợ…