Cảm nhận học viên

  • Trần Thị Oanh
    Kỹ thuật học nâng cao, thực hành trên người thật, kèm xuyên suốt trong quá trình thực hành nên cảm thấy an tâm
  • Ngô Ngọc Nhiều
    Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, kí túc xá có sạch, an ninh. Rất cảm ơn các giảng viên đã hỗ trợ lên mẫu thực hành phun thêu
  • Nguyễn Yến Nhi
    Khi theo học tại Á Âu, em cảm thấy tay nghề tự tin hơn. Do được học nhiều kỹ thuật Spa nâng cao